Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006


Kurs teoretyczny doskonalący: Wady wrodzone
03.marca 2007, Warszawa

INFORMACJE OGÓLNE

Termin: 03 marca 2007 roku
Miejsce obrad: Hotel Gromada ul. 17 Stycznia 32; 00-353 Warszawa

Zakończenie rejestracji: 03 marca 2007 roku
Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 100 osób.

Opłata rejestracyjna uiszczona do 01.03 wynosi 300 zł
Opłata rejestracyjna uiszczona po 01.03 lub w miejscu odbywania się
kursu wynosi 400 zł
Opłata zjazdowa obejmuje:
Opłatę zjazdową prosimy przekazać na poniższy numer konta:
VM Media Sp. z o.o. VM Group S.K
Fortis Bank Polska o/Gdańsk
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150

Jeżeli dokonują Państwo opłaty po 01.03 uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na nr faksu: 058 320 94 60 lub email: echo2007@vmgroup.pl

Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

na adres e-mail: echo2007@vmgroup.pl
lub faksem 058 320 94 60

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

Rezygnacja zgłoszona po 15.02. 2007 - koszty manipulacyjne wynoszą 15%


Copyright © 2007 VM Media
Strona pochodzi z serwisu www.echo2007.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK