Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006


XII Weekend Echokardiografią. Szkolenie warsztatowe praktyczne dla zaawansowanych
20-22 IV 2007, Koszalin

Informacje ogólne

Termin: 20-22 kwietnia 2007 r.
Miejsce obrad: Hotel Gromada ul. Zwycięstwa 20-24; 75-035 Koszalin

Zakończenie rejestracji: z uwagi na ogromne zainteresowanie kursami rejestracja została zakończona. Osoby które zakwalifikowały się na kurs otrzymają bezpośrednią informacje od Organizatora.


Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 45 osób

Opłata zjazdowa wynosi 1200 zł i obejmuje:
Opłaty dodatkowe:
Opłaty zjazdowej należy dokonać przelewem najpóźniej do 30 marca 2007 r. na poniższy numer konta:
VM Media Sp. z o.o. VM Group S.K.
Fortis Bank Polska o/Gdańsk
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150

Potwierdzenie realizacji przelewu proszę przesłac faxem na numer 058 320 94 60

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

na adres e-mail: echo2006@vmgroup.pl
lub faksem 058 320 94 60

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
Rezygnacja zgłoszona po 02.04. 2007 - koszty manipulacyjne wynoszą 15 %


Copyright © 2007 VM Media
Strona pochodzi z serwisu www.echo2007.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK