Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006


XIV Weekend z Echokardiografią
Szkolenie warsztatowe praktyczne dla zaawansowanych, Puławy

Informacje ogólne

Termin: 16-18 XI 2007 r.

Miejsce obrad:
Centrum Konferencyjne Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
ul. Aleja Królewska 17, 24-100 Puławy. http://hotel.iung.pulawy.pl

Rezygnację z kursu prosimy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej, faksem lub mailem.

Rejestracja uczestników została zakończona.
Osoby które zakwalifikowały się na kurs otrzymają bezpośrednią informację od Organizatora.

Uprzejmie proszę o kontakt pod nr telefonu:
058 320 94 54 lub adres e-mail: echo2007@vmgroup.pl


Copyright © 2007 VM Media
Strona pochodzi z serwisu www.echo2007.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK