Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006


Kurs teoretyczny doskonalący

INFORMACJE OGÓLNE

Termin: 14-15 grudnia 2007 roku

Miejsce obrad: Hotel Gromada ul. 17 Stycznia 32; 00-353 Warszawa

Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 100 osób.

Opłata rejestracyjna wynosi 500 zł

Opłata zjazdowa obejmuje:

Opłatę zjazdową prosimy przekazać na poniższy numer konta:
VM Media Sp. z o.o. VM Group S.K
Fortis Bank Polska o/Gdańsk
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150
z dopiskiem Echo Warszawa, imię i nazwisko

Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:

na adres e-mail: echo2007@vmgroup.pl
lub faksem 058 320 94 60
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

Rezygnacja zgłoszona do 07.12. 2007 - koszty manipulacyjne wynoszą 20%.
Rezygnacja od 08.12.2007 - koszty nie podlegają zwrotowi


Copyright © 2007 VM Media
Strona pochodzi z serwisu www.echo2007.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK