Echokardiografia kliniczna Szkolenia Edukacyjne 2006

ZAKRESY TEMATYCZNE

Echokardiografia wad wrodzonych serca ­ Kurs Doskonalący

Jednodniowy zaawansowany kurs echokardiograficzny dotyczący jednej z najtrudniejszych dziedzin diagnostyki obrazowej serca ­ badania wad wrodzonych. Kursy o tej tematyce nie były dotąd organizowane przez Sekcję Echokardiografii PTK. Wykładowcami kursu są najwybitniejsi krajowi eksperci z zakresu echokardiografii, kardiologii dziecięcej oraz kardiolodzy specjalizujący się w wadach wrodzonych serca: prof. M. Respondek-Liberska, prof. A. Siwińska, prof. J.D. Kasprzak, doc. G. Brzezińska- Rajszys, doc. J. A. Moll, doc. P. Hoffman, doc. L. Szydłowski, doc. G. Szkutnik, dr W. Braksator.
W ramach kursu odbędzie się też sesja poświęcona kazuistyce wad wrodzonych. Osobne wykłady dotyczyć będą oceny serca po interwencjach przezskórnych i chirurgicznych. Kurs odbędzie się pod kierownictwem naukwoym prof. P. Hoffmana i prof. J.D. Kasprzaka

Spotkanie Warsztatowe ­ XII i XIII Weekend z Echokardiografią

Cieszące się dużym zainteresowaniem formy szkoleń dla zaawansowanych (3 dni) lub początkujących echokardiografistów (2 dni).
Kurs obejmuje całość zagadnień echokardiografii praktycznej, m.in. podstawy echokardiografii ­ techniki i metody badania, chorobę niedokrwienną serca i zawał serca, ostre stany kardiologiczne, wady zastawkowe, kardiomiopatie, choroby aorty, guzy serca, zatorowość płucną i wiele innych.
Poszczególne zagadnienia są omawiane przez wytypowanych przez Sekcję specjalistów. Podstawą nauczania są badania pacjentów wykonywane własnoręcznie przez szkolących się pod okiem ekspertów. Pacjenci szpitalni lub ambulatoryjni są przygotowani do długotrwałego badania. Przewidywane jest badanie kilkunastu pacjentów dziennie. Działania praktyczne są poprzedzone krótkim wykładem z danego tematu. Zapewniamy aparaty do badań echokardiograficznych klasy średniej i/lub wysokiej oraz obecność specjalisty aplikacyjnego. Przewidzianych jest 6 aparatów i 6 stanowisk pracy.


Copyright © 2007 VM Media
Strona pochodzi z serwisu www.echo2007.vmgroup.pl
Sekcja Echokardiografi PTK